عاملان قتل یک جوان در سرکاریز کابل بازداشت شدند

رستم و میلاد عاملان اصلی قتل اسامی سید عزت پسر غلام نبی "فخری " یکی از هنرمندان و سینما گران کشور هستند.   افراد بازداشت شده دو روز پیش در منطقه گولایی دواخانه شهر کابل پس از مشاجره لفظی اسامی عزت پسر غلام نبی "فخری " را در منطقه سرکاریز...

عاملان قتل یک جوان در سرکاریز کابل بازداشت شدند
رستم و میلاد عاملان اصلی قتل اسامی سید عزت پسر غلام نبی "فخری " یکی از هنرمندان و سینما گران کشور هستند.   افراد بازداشت شده دو روز پیش در منطقه گولایی دواخانه شهر کابل پس از مشاجره لفظی اسامی عزت پسر غلام نبی "فخری " را در منطقه سرکاریز از مربوطات حوزه سوم با ضرب چاقو به قتل رسانده بودند.   این دو تن به جرم خویش اعتراف نموده اند.   جرایم جنایی امسال نسبت به سال های قبل در ساحات مختلف شهر کابل افزایش یافته و شهروندان این شهر هر روز شاهد چند رویداد جرایم جنایی، ترور، قتل های هدفمند و سرقت های مسلحانه می‌باشند.