زهرا امیرابراهیمی؛ 'چرا سکوتم را شکستم'

هفته پیش گفت‌وگوی زهرا امیرابراهیمی که در یک برنامه تلویزیونی پخش شد، بار دیگر نام این بازیگر را مطرح کرد و این بار هم در رابطه با همان ویدئویی که ۱۳ سال پیش جنجالی شد؛ با این تفاوت که این بار از مجید بهرامی، کسی هم که ویدئو را منتشر کرده بود،...

زهرا امیرابراهیمی؛ 'چرا سکوتم را شکستم'
هفته پیش گفت‌وگوی زهرا امیرابراهیمی که در یک برنامه تلویزیونی پخش شد، بار دیگر نام این بازیگر را مطرح کرد و این بار هم در رابطه با همان ویدئویی که ۱۳ سال پیش جنجالی شد؛ با این تفاوت که این بار از مجید بهرامی، کسی هم که ویدئو را منتشر کرده بود، نام برده شد. زهرا امیرابراهیمی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "هر چه بیشتر فاصله گرفتم بیشتر احساس کردم که مسئولیت اجتماعی و انسانی من حکم می‎کند دیر یا زود روشنگری کنم."