عکس؛ جشنواره گل زعفران در هرات

پنجمین جشنواره گل زعفران با نمایش نمونه‌های از تولیدات زعفران کاران افغان در ولایت هرات در غرب افغانستان برگزار شد.

عکس؛ جشنواره گل زعفران در هرات
پنجمین جشنواره گل زعفران با نمایش نمونه‌های از تولیدات زعفران کاران افغان در ولایت هرات در غرب افغانستان برگزار شد.