مقابله با فساد نباید جبهه‌ای و جناحی شود

یک نماینده سابق مجلس خواستار آسیب‌شناسی فساد در کشور توسط مجمع عقلا شد.

مقابله با فساد نباید جبهه‌ای و جناحی شود
یک نماینده سابق مجلس خواستار آسیب‌شناسی فساد در کشور توسط مجمع عقلا شد.