شبکه ایرانسل باوجود وقوع زلزله، پایدار است

در پی وقوع زلزله ۵.۱ ریشتریِ بامداد امروز در مرز استان‌های تهران و مازندران، شبکه ایرانسل کاملاً پایدار و مشغول خدمت‌رسانی به مشترکان است.

شبکه ایرانسل باوجود وقوع زلزله، پایدار است
در پی وقوع زلزله ۵.۱ ریشتریِ بامداد امروز در مرز استان‌های تهران و مازندران، شبکه ایرانسل کاملاً پایدار و مشغول خدمت‌رسانی به مشترکان است.