در اعتراضات مربوط به قتل #جورج_فلوید مساله فقط خفگی یک رنگین پوست نبود بلکه پای دولت‌های لیبرال همواره گلوی مردم را می فشارد! بنابراین؛ آنچه در #امریکا و #اروپا شروع شده، خاموش‌شدنی نیست. twitter.com/en_rezaee/stat…

در اعتراضات مربوط به قتل #جورج_فلوید مساله...

در اعتراضات مربوط به قتل #جورج_فلوید مساله فقط خفگی یک رنگین پوست نبود بلکه پای دولت‌های لیبرال همواره گلوی مردم را می فشارد!
بنابراین؛ آنچه در #امریکا و #اروپا شروع شده، خاموش‌شدنی نیست. twitter.com/en_rezaee/stat…
در اعتراضات مربوط به قتل مساله فقط خفگی یک رنگین پوست نبود بلکه پای دولت‌های لیبرال همواره گلوی مردم را می فشارد! بنابراین؛ آنچه در و شروع شده، خاموش‌شدنی نیست. twitter.com/en_rezaee/stat…