اختطاف 3 عضو یک خانواده در لوگر توسط طالبان

به گفته ی معاون شورای ولایتی لوگر،  گروه طالبان صبح امروز یک تن از باشندگان ولسوالی خوشی این ولایت را همراه با مادر و همسرش به سمت نامعلومی با خود برده اند و از سرنوشت آن ها اطلاعی در دست نیست. گفتنی است ولایت لوگر شاهد ناامنی ها و حرکات...

اختطاف 3 عضو یک خانواده در لوگر توسط طالبان
به گفته ی معاون شورای ولایتی لوگر،  گروه طالبان صبح امروز یک تن از باشندگان ولسوالی خوشی این ولایت را همراه با مادر و همسرش به سمت نامعلومی با خود برده اند و از سرنوشت آن ها اطلاعی در دست نیست. گفتنی است ولایت لوگر شاهد ناامنی ها و حرکات ضد دولتی طالبان در نقاط مختلف این ولایت بوده است. تاکنون طالبان در این باره چیزی نگفته‌اند.